TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ? CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN CHUẨN XÁC NHẤT

2024-05-14 09:33:57

News & Event

Tiền sử dụng đất là khoản tiền lớn mà người sử dụng, chủ sở hữu đất phải nộp khi được cấp Sổ đỏ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tiền sử dụng đất là gì, khi nào phải nộp, khi nào được miễn và cách tính số tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác nhau

Tiền sử dụng đất là khoản tiền lớn mà người sử dụng, chủ sở hữu đất phải nộp khi được cấp Sổ đỏ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được tiền sử dụng đất là gì, khi nào phải nộp, khi nào được miễn và cách tính số tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác nhau. Vậy, hãy cùng DAVIHOLDING giải đáp chi tiết về các thắc mắc cách tính tiền sử dụng đất của dự ántrong bài viết dưới đây.

TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Tiền sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013, tiền sử dụng đất có khái niệm cụ thể như sau:

“Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất có nghĩa vụ phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao cho phần đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng và công nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đó.”

Theo đó, tiền là số tiền mà người sử dụng, chủ sở hữu đất sẽ phải trả cho Nhà nước khi:

  • Được nhà nước giao cho phần đất có thu tiền sử dụng đất.
  • Được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  • Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất có nguồn gốc không phải là đất được Nhà nước giao hay cho thuê).

Tiền sử dụng đất sẽ được căn cứ theo giá bán và diện tích của phần đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng cũng như được công nhận quyền sử dụng đất.

II. Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp

Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khi chuyển các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở), lúc này, tiền sử dụng đất sẽ là một khoản chi phí lớn. Đặc biệt, trong một số trường hợp, tiền sử dụng đất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dưới đây là cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng theo từng trường hợp:

1. Chuyển đổi từ đất vườn, ao, đất trồng có nhà ở sang đất ở

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất thổ cư - Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất nông nghiệp) x 50%.

2. Chuyển đổi từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng sang đất ở

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

3. Chuyển đổi các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp sang đất ở

- Không nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài từ trước ngày 1/7/2004 mà không phải là đất Nhà nước giao hay Nhà nước cho thuê thì khi chuyển sang đất thổ cư (đất ở) sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất (theo Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

- Phải nộp tiền sử dụng đất

Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp theo hình thức được Nhà nước cho thuê, giao đất có thu tiền sử dụng trước ngày 1/7/2014 thì khi chuyển đổi sang đất ở sẽ tính tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính dựa theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính dựa theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trên đây là những thông tin giải đáp chi tiết của DAVIHOLDING về khái niệm tiền sử dụng đất là gì cũng như hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp khác nhau. Hy vọng bài viết trên sẽ mang đến các thông tin hữu ích cho mọi người.

Phân loại